Park Střížkov

Petice za koncepční ochranu zeleně na území Městské části Praha 9

Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním

Vážený pane starosto Jarolíme, vážený místostarosto Portlíku,

městská část Praha 9 vydala souhlasné stanovisko MČ P9 k žádosti o změnu územního plánu pozemku č. parc. 515/41, katastrální území Střížkov, Praha 9, při ulici Lovosická z funkční plochy VV (Veřejné vybavení) a z části funkční plochy ZP (Parky, historické zahrady) na OB - E čistě obytné území s kódem míry využití území „E", zkráceným postupem.

Jinými slovy: Pane starosto, zeleň měníte na stavební pozemek!

My, níže podepsaní, Vás pane starosto vyzýváme:

1. abyste vydal nesouhlasné stanovisko k žádosti o tuto změnu územního plánu,
2. abyste s developerskou společností vyjednal takové podmínky, aby byla zeleň na tomto pozemku zachována a
3. aby byla tato plocha pojmenována Park Střížkov,

což potvrzujeme níže svým podpisem.

S pozdravem,
Josef Platil
776 474 405

Park Střížkov